خدمات

خدمات:

 1. مشاور امور گمرکی، ترخیص، ترانزیت و حمل کالا از کلیه گمرکات و بنادر کشور
 2. دارای دفاتر نمایندگی ترخیص، ترانزیت، بارگیری و حمل در بندرعباس، بندر خرمشهر، بندر امام خمینی، بندر انزلی، گمرکات غرب کشور و گمرکات تهران
 3. اخذ کلیه مجوزهای مربوط به واردات و صادرات کالا ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صنایع، وزارت بهداشت و…
 4. انجام امور ثبت سفارش کالا در وزارت صنعت، معدن، تجارت و مراحل تخصیص کد ارز در اسرع وقت
 5. انجام کلیه امور گشایش اعتبارات اسنادی،ثبت برات اسنادی نزد بانکها، واردات بدون انتقال ارز و واردات در مقابل صادرات
 6. تشریفات بازرسی کالا، پیگیری و هماهنگی آزمون کالاهای مشمول اسناندارد اجباری در گمرکات محل و اداره استاندارد تهران و کرج
 7. مشاوره و انجام امور حمل و نقل بین المللی دریایی، زمینی و هوایی
 8. انجام گشایش اعتبارات اسنادی از دفتر امارات متحده عربی
 9. پیگیری اختلافات گمرکی، کسر دریافتی، تعرفه، ارزش و کمیسیون حل اختلاف گمرکی
 10. پیگیری کالاهای متروکه شده و شرکت در کمیسیون های سازمان اموال تملیکی جهت عودت و خرید کالا
 11. مشاوره و انجام امور ثبت انواع شرکت، تغییرات و اخذ کارت بازرگانی
 12. تعیین ارزش و تعرفه
 13. ترخیص خودرو