خانه / واژه ها و اصطلاحات

واژه ها و اصطلاحات

صادراتExport   :                      

خروج کالا و خدمات از کشور به کشورهای دیگر

صادرات قطعی Definite Exportation  :

رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.

صادرات موقت Temporary Export :

رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی به طورموقت به خارج از کشور صادر و سپس بعد از تعمیر، تکمیل ،شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور با ماشین آلات و… به کشور باز گردانده می شوند.

واردات Import :

ورود کالا و خدمات از کشورهای دیگر به قلمرو گمرکی کشور می باشد.

قلمرو گمرکی Customs Territory :

محدوده ای از قلمرو جغرافیایی است،که در آن قوانین و مقررات گمرکی کشور رعایت می شود.مناطق آزاد جز قلمرو گمرکی محسوب نمی شوند.

واردات قطعی Definite Importation:

رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاها برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی وارد می شوند.

واردات موقت Temporary Admission  :

رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد می شوند.

تعرفه گمرکی(Customs Tariff) :

حقوق گمرکی + سود بازرگانی

حقوق ورودی (ID) :

 حقوق گمرکی + سود بازرگانی + وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است مانند ارزش افزوده – نیم درصد ارزش تجمیع عوارض – عوارض وزارت راه – عوارض استاندارد از کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری می باشند. حقوق ورودی به واردات قطعی کالا تعلق می گرد ولی شامل هزینه های  انجام خدمات نمی شود. مانند هزینه های بازرسی ، هزینه مهر و موم اسناد، پلمپ کالا، عوارض وزارت راه، عوارض استاندارد کالا، هزینه های انبارداری، تعین تعرفه و آزمایشگاه، هزینه های تخلیه بارگیری

حقوق گمرکی: (CD) :

برای همه کالا ۴% می باشد و توسط مجلس وضع گردیده است.

سود بازرگانی(CBT) :

وجوهی است که گمرک از واردات کالا بنا بر تصویب دولت اخذ می کند و نرخ آن متغییر است و بستگی به نوع کالا و سیاست دولت دارد. دولت می تواند سود بازرگانی هریک از کالاها را با توجه به سیاست های خود هر زمان که لازم بداند اضافه، کم یا به طور کلی حذف نماید.

هزینه های گمرکی (Customs charge) :

 وجوهی است که صاحبان کالا در ازای خدماتی که دریافت می کنند باید پرداخت کنند.

اظهار گمرکی:

بیانه ای است که بر اساس آن اظهارکننده اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را از طریق رایانه در سامانه گمرک – دوراظهاری واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود اطلاعات می نماید.

تعرفه ترجیحی:

تعرفه هایی که کمتر از حد معمول برای کشورهایی که رابطه سیاسی یا اقتصادی و یا قرارداد گمرکی با یکدیگر دارند و یا عضو اتحادیه های اقتصادی و گمرکی می باشند.